Konkurs ofert na realizację zadania [NAZWA ZADANIA] ogłosił Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

[NAZWA JEDNOSTKI] ogłosiło nabor kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].

[NAZWA_JEDNOSTKI] jest samorządową jednostką budżetową gminy [NAZWA_GMINY]. [NAZWA JEDNOSTKI] została utworzona w roku [ROK] decyzją [NAZWA ORGANU].

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?