Drukuj

[NAZWA JEDNOSTKI] ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].

[NAZWA JEDNOSTKI] ogłosiło nabor kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].


Informacje szczegółowe

Ogłoszenie nr
[WPISZ]
z dnia:
[WPISZ]
o naborze na stanowisko:
[WPISZ]
liczba etatów:
[WPISZ]
Wymiar etatu
XX godzin tygodniowo
Termin składania apliakcji
[WPISZ]
Miejsce składania aplikacji
w siedzibie [WPISZ] lub pocztą na adres: [WPISZ] w [WPISZ], ul.[WPISZ]

Wymagania niezbędne:

Wymagania pożądane:

Przewidywany zakrres zadań

Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało:

Wymagane dokumenty

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

Miejce i termin składania ofert

Oferty należy składać w godz. [WPISZ] w [WPISZ], pod adresem [WPISZ] lub w wersji elektronicznej na adres: [E-MAIL]. do dnia [WPISZ].

Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.