Według stanu na dzień [WPISZ DATĘ] wartość majątku publicznego, jaki pozostaje w dyspozycji [NAZWA JEDNOSTKI], wyniosła [WPISZ KWOTĘ].

Rada [NAZWA JEDNOSTKI] Uchwałą nr [NR] z [DATA] zatwierdziła [CO?].

[WPISZ NAZWĘ PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO] przeprowadził w [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] kontrolę w zakresie [OKREŚL ZAKRES, TEMATYKE KONTROLI]

[NAZWA REJESTRU, EWIDENCJI, ZBIORU AKT] zawiera dane od dnia [WPISZ DATĘ] do dnia [Wpisz datę]. Dane udostępniane sa na wniosek.