Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] udzielił zamówienia na realizację .............. [NAZWA FIRMY, KTÓRJ UDZIELONO ZAMÓWIENIA].