Rada [NAZWA JEDNOSTKI] zaakceptowała w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

Plan finansowy [NAZWA JEDNOSTKI] na rok [WPISZ ROK] przewiduje przychody w kwocie [WPISZ KWOTĘ] i wydatki w kwocie [WPISZ KWOTĘ].

Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2015. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.