Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. € na realizację zadania [NAZWAZADANIA].

[NAZWA JEDNOSTKI] ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].

[WPISZ DATĘ np. 16 grudnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika [pracowników] na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA] w [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI].

Dyrektor [NAZWA INSTYTUCJI] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]