Sprawozdanie finansowe za 2018r

  1. BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
  2. INFORMACJA DODATKOWA
  3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
  4. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Pliki do pobrania poniżej w sekcji "Załączniki"

Brak załączników.