W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W skład Rady Nadzorczej Naszej Przykładowej Instytucji wchodzi 6 osób wybieranych na 5-letnia kadencję.

Naszą Instytucją kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Nasze Miasto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Nazwa Instytucji samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Nazwa Instytucji i ponosi za nie odpowiedzialność.

Podkategorie

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe