Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość majątku publicznego, jaki pozostaje w dyspozycji Naszej Przykładowej Instytucji, wyniosła 12 254 342 zł.