Drukuj

W skład Rady Nadzorczej Naszej Przykładowej Instytucji wchodzi 6 osób wybieranych na 5-letnia kadencję.

Rada Nadzorcza Przykładowej Instytucji została powołana 15 września 2014 roku w składzie: 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.