Drukuj

Zaświadczenie - odpis przetworzonych danych ze zbioru ewidencji ludności wydaje Wydział Ewidencji Ludności.

Karta informacyjna sprawy

Wymagane dokumenty

Opłata skarbowa w wysokości:

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić za pośrednictwem:

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski Naszym Mieście, ul. Gminna 2, 12-345 Nasze Miasto

Bank PKO BP. SA. Oddział Rabka-Zdrój
Nr konta: 10 0000 1111 2222 3333 4444 5555
(z dopiskiem np. „Opłata skarbowa z tytułu ………”

Dowód wpłaty należy dołączyć do danego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Naszym Mieście, ul. Gminna 2, 12-345 Nasze Miasto

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie, nie później jedna niż w terminie siedmiu dni

Podstawa prawna:

Inne informacje:

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu) wydaje organ prowadzący zbiory meldunkowe na wniosek tej osoby. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych innej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod wskazanym adresem opisana została pod hasłem: Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.